ارجاع و تعویض کالا

شما میتوانید کالاهای خریداری شده را در صورت عدم رضایت ظرف مدت یک هفته تعویض نمایید. جهت هماهنگی روند تعویض کالا با شماره فروشگاه تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است کالا قابل مرجوع شدن نیست.